Gratis, kau bayar!


Gratis
Adalah bayaran mewah
Yang perlu kau hulurkan pada bangsamu
Untuk meneguk sesudu bahagia
Lalu kau hidangkan pada tetamu

Ramah
Adalah senda yang kau anggap serius
Ranting dihujung perdu
Kau rawat
Sedang akar kau gigit perlahan
Dengan ramuan tak bersukat

Fobia
Adalah hak yang kau hadang
Dengan tusukan ucap
Ulama yang kau tinggalkan
Lalu kau sewa si sewel
Sepuluh ikat upah yang kau bayarkan
Naskah nyawa kau niagakan

Mangu
Adalah reaksi kala ditanya oleh SiPencipta
Tentang mamai lumpur panca bicara
Menggeledur ikat perut hijau
Lenyap di lereng keinginan

Lupakan pantun serangkap
Yang kau cipta dari papan pecah
Tak siapa peduli
Keliru adalah juga gratis
Tak perlu dilakon
Tak mahu diampun


**********
swakarya: Rash Rozhams