menempah tenat


kemarukku hartamu
memabukmu mataku
membelitku faktamu
menyelitmu kataku
kumenggila pusakamu
mumenyala nerakaku
kumembukit prasangkamu
mumengapit rangkamu
menggalimu kutuah
kubertali luahmu
menarikmu kuruah
kumelimpah kuahmu
kita menyongsang dekat
kerongsang kita penat
terompah kita lekat
menempah kita tenat
**********
swakarya: Rash Rozhams